Oudchristelike Brieven

G.A. van den Bergh van Eysinga Niet alle brieven zijn werkelijk brieven. Wij mogen uitgaan van de volgende definitie: een werkelijke brief is die schriftelijke ...

Jezus Christus als Logos

G.A. van den Bergh van Eysinga De combinatie van den titel kan niemand bevreemden, die den proloog van het vierde evangelie kent. Nu dragen echter de eerste dri...

Gehistoriseerte Mythe

G.A. van den Bergh van Eysinga Hoezeer de Nederlandsch Hervormde Kerk door Kerkopbouw, oekumenisch en liturgisch streven, kerkordening en dergelijke bedenkelijk...

Das Alte Testament als christliche Schrift

G.A. van den Bergh van Eysinga Übersetzt von Frans-Joris Fabri, 2006 Mit einiger Verwunderung muß ein wissenschaftlich denkender Mensch zur Kenntnis nehmen, das...

De Wording van de Katholike Kerk

G.A. van den Bergh van Eysinga Tweeërlei aanleiding heeft mij tot het schrijven van het volgende artikel gebracht. Allereerst ontving ik ter recensie het keurig...

Brieven

G.A. van den Bergh van Eysinga Een groot deel van de Oudchristelijke letterkunde bestaat uit brieven op naam van Apostelen of Apostelleerlingen, aan gemeenten o...